Největší stavby za rok 2019

 

Vnitřní kanalizace a vodovody:

  • Rekonstrukce domu blok 35 Most, čp. 2153, 2154, 2155, ul. Jaroslava Seifrta v Mostě

finanční objem zakázky: 10.556.000,-

Metall Quatro s.r.o.

Inženýrské sítě:

  • Rekonstrukce kanalizace a vodovodu - Most, Partyzásnká

finanční objem zakázky: 11.275.136,-

SVS a.s.

  • Výstavba kanalizační vpusti SL a Sanace kanalizace a šachet v areálu Lovochemie

finanční objem zakázky: 2.634.419,-

GLANZSTOVFF-BOHEMIA  s.r.o.

 

 

 

 

 

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024